Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije potpisana je na današnji dan, 9. decembra/prosinca 2003. godine u Meridi u Meksiku. Rezolucija je prihvaćena kako bi se upozorilo na problem i posljedice korupcije, te se promicali mehanizmi za borbu protiv korupcije.
Korupcija predstavlja društvenu pojavu koja narušava temeljne ljudske vrijednosti i nanosi ogromne štete današnjem društvu.
Korupcija prodire u sve segmente društva. Ona je u najširem smislu svaki oblik zlopotrebe ovlasti radi lične ili kolektivne koristi bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. To je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, nedvojbeno krše moral i pravne norme te povrjeđuju temelji vladavine prava.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije jedinstvena je prilika da se razmisli o njezinom štetnom utjecaju i načinu sprječavanja.
Prevedi »