Žene i sigurnost u BiH

Na webinaru održanom 03.12. 2020. povodom obilježavanja #OrangeTheWorld 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama govorili su na temu “Žene i sigurnost u BiH”Edisa Demić predstavnica Udruženja “Dignitet i brigadni general Mirsad Ahmić iz Ministarstva odbrane, Oružane snage BiH/MoD&AF of BiH
Webinar je upriličen u saradnji sa Mrežom Sigurnost Balkana.
Nasilje predstavlja jedan od velikih problema sa kojima se bh društvo susreće, posebno žene.

Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja trajno kršenje ljudskih prava koje ugrožava bezbjednost i sigurnost bezbroj žena i djevojčica širom svijeta. Ne samo da pogađa njihove živote i ometa ih da u potpunosti i ravnopravno učestvuju u društvenom životu, već pogađa i živote onih koji su im bliski. U konačnici, trajno utječe na njihovo zdravlje, djecu, na njihove zajednice, kao i na društvo u cjelini.

Žene i djevojčice moraju biti sigurne i u javnosti i kod kuće kako bi mogle postići svoj puni potencijal i doprinijeti političkom, ekonomskom i društvenom razvoju.

Razgovarali smo o žene i sigurnost u Bosni i Hercegovini?

  • Koji oblici nasilja se vrše nad ženama u BIH?
  • Ko su počinioci nasilja nad ženama?
  • Koje su posljedice nasilja po zdravlje i dobrobit žena?
  • Šta kažu istraživanja provedena kada je u pitanju sigurnost žena u BIH.
  • Da li su žene zaštićene u BIH ?
  • Kakav je položaj žena u oružanim snagama BIH?
Prevedi »