Učešće na dijaloškoj platformi na temu : „PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće danas“.

Edisa Demić sudjelovala je na dijaloškoj platformi na temu : „PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće danas“. Događaj je organiziran od strane Genesis Project. Četvrtak 19.11.2020. godine.
Predstavljanji su rezultati međunarodnog testiranja PISA 2018 gdje je Bosna i Hercegovina zauzela 62. mjesto od 79 zemalja učesnika. Obrazovnu dijalošku platformu su vodile prof. dr Dženana Husremović i doc. dr Slavica Tutnjević.

Prevedi »