TACSO 3 programu obuke

Od 9-11.decembra 2020 Edisa Demić ispred Udruženja “Dignitet” sudjelovala je u TACSO 3 programu obuke o hitnom reagovanju: Odgovor organizacija civilnog društva na složenu humanitarnu krizu.
Program hitnog odgovora u organizaciji EU TACSO 3.
„Trening je otvorio potpuno nove vidike i shvatila sam da postoje mogućnosti da moja organizacija opstane, ali i da napreduje“, kaže Sanja Crnić iz male organizacije „Ksena“ iz Herceg Novog, 🇲🇪Crna Gora.
Hazim Junuzović, aktivista za socijalna i invalidska prava iz 🇧🇦Bosne i Hercegovine kaže: „Trening mi je omogućio da unaprijedim postojeće i steknem nova iskustva, zagovaračka znanja i vještine te ih prenesem na vlastitu organizaciju i korisničku grupu“.
“Naš mali tim apsolutno će sve vježbe primijeniti u vlastitoj organizaciji i dalje će koristiti metodološki pristup kako bismo pravodobno odgovorili i pripremili se za nove krizne izazove”, naglasila je Snežana Živadinović, predsjednica Upravnog odbora Društva za razvoj Kreativnost iz Aleksinca, 🇷🇸Srbija.
Ovaj drugi modul treninga organiziran je za predstavnike OCD-a iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije i prilagođen je specifičnim potrebama te 3 zemlje kada je u pitanju odgovor na hitne slučajeve uzrokovane COVID-19.
Prevedi »