ŠKOLICA MIŠLJENJA – Mi smo mislioci„

Uspješno provedena 09.06.2021. druga u nizu aktivnosti sa mladima iz Mostara i Prijedora u saradnji sa partnerskom organizacijom “Psiholuminis”, a u okviru realizacije projekta: “Misli, osjeti!”
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Instituta za razvoj mladih KULT, koji sprovodi PRO-Budućnost, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bosnia and Herzegovina.

AKTIVNOST: „ŠKOLICA MIŠLJENJA – Mi smo mislioci„

Druga tematska radionica  bavila se mišljenjem i važnosti razvoja kritičkog mišljenja. Učesnici su imali priliku da nauče šta je to kritičko mišljenje, kada i u kojim situacijama je ono korisno i kako dolazi do grešaka u zaključivanju.

Obrađene tematske cjeline:

  • MI SMO MISLIOCI“ (šta je mišljenje i kako ga razvijati, mislimetar, mape uma);
  • DA UČENJE NE BUDE MUČENJE (kako pravilno učiti i na koji način unaprijediti koncentraciju, unutarnju motivaciju za učenje i dobre radne navike);
  • SEMAFOR PITANJA (kako kritički razmišljati i postavljati pitanja koja potiču kreativnost i kritičku procjenu prilikom učenja, eksperimentiranje u svrhu procjene važnosti teoretskog znanja i kritičkog promišljanja);
  • DISKUSIJE I DEBATE (dijagrami učenja, kako argumentovano voditi diskusiju i debatu, i na koji način upotrijebiti postojeće znanje).

Učesnici radionice su bili aktivni, kritički smo promišljali o tome kako nekritičko razmišljanje utiče na pogrešne procjene I u  kojim situacijama nam to može biti štetno. Na koji način uvjerenja I ai predrasude mogu da nam stoje na putu novih saznanja, novih uvida pa čak I novih poznanstava.

VAŽNOST ZA POMIRENJE:

Razvoj kritičkom mišljenja je od velike važnosti jer kritički promišljati znači birati na osnovu znanja I objektivne procjene a ne na osnovu iracionalnih uvjerenja i predrasuda. To znači da na ovaj način mladi imaju veće šanse da šire svoje znanje i da upoznaju nove ljude ( pripadnike drugih vjerskih i nacionalnih grupa) na osnovu ličnih preferencija i ličnih karakteristika neke osobe a ne na osnovu isključive pripadnosti nekoj grupi. Različitost je naše bogatstvo a samo kroz kreativnost i razvoj nezavisnog mišljenja to bogatstvo dobija na snazi.

 

Prevedi »