Poziv za prijavu na projekat pod “Misli, osjeti”.

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara i Udruženje građana “Psiholuminis” iz Prijedora provode projekat pod nazivom “Misli, osjeti”. Cilj projekta je pomoći mladim ljudima u pomjeranju ka kritičkom mišljenju radi boljeg prihvatanja drugih i drugačijih, smanjenju predrasuda i netolerancije. Multikulturalnost i multietničnost je bogatstvo koje trebamo prihvatiti a ne razlog za netrpeljivost i neprihvatanje.
Pozivamo vas da se uključite u ovaj projekat i da budete dio promjene kako na ličnom tako i na društvenom planu po pitanju bolje međuvjerske, međuetničke i međukulturalne tolerancije.
Program obuhvata radionice putem Zoom aplikacija i zajedničke radionice za sve učesnike kako u Mostaru tako i u Prijedoru.
Na radionice se mogu prijaviti mladi ljudi dobne granice između 18 i 26 godina sa područja gradova Mostar i Prijedor.
Mladi, učesnici projekta, imaće priliku da kroz saradnju i povezanost gradova Mostar i Prijedor, te kroz međusobnu posjetu, razvijaju kapacitete za mirno rješavanje nesuglasica, suživota i tolerancije.
Rok za prijavu ističe 26. maja 2021. godine u ponoć. Selekcija kandidata biće završena 27. maja, izborom onih koji pokažu najveće interesovanje i motivaciju te obavežu se na aktivno učešće. O konačnim rezultatima biće obavješteni samo oni koji budu izabrani za učešće u programu.
Troškove putovanja, smještaja i ishrane snose organizatori.
Prijava se vrši popunjavanjem upitnika koji se nalazi ovdje. https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUUthz0lB…/viewform
Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-mail adresa: info@dignitet.ba i psiholuminis@gmail.com
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Instituta za razvoj mladih KULT, koji sprovodi PRO-Budućnost, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Bosnia and Herzegovina.
Prevedi »