Pisanje uspješnih projekata

Jahorina, 16-17.06.2022.godine
Predstavnica Udruženja Edisa Demić sudjeluje na treningu “Pisanje uspješnih projekata”
Dvodnevni trening «Pisanje uspješnih projekata» nudi osnove uspješnog upravljanja projektima u organizacijama građanskog društva. Učesnici i učesnice imaju priliku da učite o projektnom menadžmentu kako sa naučnog, tako i praktičnog aspekta.
Teme koje su pokrivene treningom tiču se koraka u razvijanju projekta koji počinju sa definisanjem problema i određivanjem ciljeva koje želimo postići.
Trening je dizjaniran da odgovori na potrebe članica Mreže za izgradnju mira, na osnovu procesa identificiranja kapaciteta i potreba članica Mreže.
Organizacijama koje uspješno završe trening će biti ponuđena dodatna obuka u periodu od augusta do septembra 2022.godine kroz online trening i mentorstvo o pisanju uspješnih projekata.
Prevedi »