Maja Kajtaz

Portfolio

Aktivistica

Rođena je u Mostaru 1979.godine, udata, majka dvoje djece. Ona je diplomirana profesorica razredne nastave, mag.prim.educ. i dječija i adolescentna integrativna psihoterapeutkinja sa Evropskim certifikatom. Dugogodišnje radno iskustvo sa djecom i adolescentima je sticala kroz rad u predškolskim, osnovnoškolskim institucijama, radu sa omladincima bez roditeljskog staranja i psihoterapijskoj praksi.

U Oslu je učestvovala u razvijanju inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama. Članica je ekspertne grupe za procjenu inkluzivnog obrazovanja. Edukantica grupe za NLP (neurolingvističko programiranje) praktičara, prema standardima međunarodne NLP asocijacije – International Association of NLP Institutes (NLP – IN) u Berlinu.

Uzela je učešće u kongresima, konferencijama, edukacijskim programima i projektima koji su usmjereni na razvoj i zaštitu djece. Autor je nekoliko radova koji su prezentirani na konferencijama i stručnim skupovima.

Kontinuirano se usavršava i u drugim psihoterapijskim pravcima.

Rad s djecom odvodi nas na neočekivana mjesta. Djeca su u konstantnom pokretu i transformaciji. Iznenađuju nas sa svojim razumijevanjem svijata i upoznaju nas s drugačijom perspektivom i pogledom na život. Rad s njima je fascinantan i ponekad disorijentiran. – Sandra Cardoso – Zinker

Prevedi »