Edita Pajić

Portfolio

Formalno obrazovanje:

2011.-2015.       Univerzitet “Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavnički fakultet, Odsjek Pedagogija. Odbranjen magistarski rad na temu: “Akciono istraživanje u funkciji uključivanja djece s posebnim potrebama u predškolsku ustanovu“, zvanje- magistar edukacijskih nauka iz oblasti pedagogija

2002.-2006.      Univerzitet “Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavnički fakultet, Odsjek Pedagogija, zvanje- profesor pedagogije

1989-1993      Turističko-ugostiteljski školski centar, zvanje- turistički tehničar  

Specijalizacije

 1. -2016. Četverogodišnja specijalizacijia Evropske asocijacije psihoterapeuta iz Sistemske porodične psihoterapije u Sarajevu

Ostalo obrazovanje:

 1. Položen stručni ispit, Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta HNK-a, osposobljena za samostalno obavljanje poslova pedagoga u obrazovnom sektoru

Radno iskustvo

2008-                SOS Dječija sela BiH, Porodični centar Mostar. Pozicija: Projekt koordinator-pedagog

2005-2008        Ministarstvo vanjskih poslova Italije. Pozicija:Koordinator za  Hercegovačko-

                        neretvanski kanton na realizaciji projekta: „Skrbništo i ponovno uključenje   

maloljetnika sa fizičkim i psihičkim potrebama i promocija poduzetništva u sektoru socijalnih poslova u BiH“

2000-2002        Dječiji vrtić Rygin, Oslo, Norveška. Pozicija: odgajatelj

1997-1998        Fakultet edukacijskih nauka Bologna, Bologna- Italija. Koordinator  za Mostar na projektu „Igroteka“

Dodatna znanja i vještine

 • Položen vozački ispit, B kategorija
 • Aktivno znanje italijanskog i norveškog jezika, pasivno poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru i internetu

Aktivno učestvovala na kongresima i seminarima:

 • Efektivna komunikacija, SOS Kinderdorf , Mostar 2008.
 • Obrazovanje za društvenu pravdu-program za odrasle, Step by Step, Sarajevo, 2009. (12 sati)
 • “Škola koja odgaja”-Rad s djecom s problemima, Step by Step, Sarajevo, 2009. (20 sati)
 • Politika zaštite djece, SOS Dječija sela, Sarajevo 2010.(3 dana)
 • Poticajno roditeljstvo, Step by Step, Sarajevo, (8 dana)
 • Komunikacija i odnosi s javnošću, LDA 2009.
 • Komunikacija u kriznim situacijama, Mostar 2009.
 • Trauma u procesu pomirenja ,Mostar, 2009.
 • Staž u  Italiji u Švicarsko-italijanskom edukativnom centru, Rimini  2008,
 • Znanstveno-stručni simpoziji s međunarodnim sudjelovanjem: “Modeli rada s osobama s invaliditetom” u organizaciji Caritas Mostar i Sveta Obitelj
 • Mentalno zdravlje djece u osnovnim školama, Federalno mistarstvo zdravlja, Mostar, (5 dana)
 • II međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Tuzla 2011
 • III međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Zlatibor 2012.;
 • Poticajno roditeljstvo, Step by step 2012
 • IV međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Split 2013.
 • Psihologija manipulacije, ODIGOS, udruženje za razvoj I primjenu psihologije I medija, 2013. (16 sati)
 • II međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH)
 • V međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Igalo 2014.
 • VI međunarodna naučno-stručna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid 2015.
 • III konferencija o programu prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije pod nazivom: „0% tolerancije nasilju u školama“ u organizaciji OSCE BiH I Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
 • Trening trenera “Upravljanje stresom” u organizaciji TPO fondacije, 2018
 • Emocionalna pismenost, TPO 2018
 • Mentalno zdravlje djece, TPO 2018
 • Sigurna ponašanja u prevenciji nasilja nad djecom, SOS Dječija sela BiH 2019
 • Psihofarmakologija i psihopatologija, USPIT 2019
 • Kolektivni narativi sa zajednicama izloženim traumi, USPIT 2019
 • Kongres evropskih sistemskih porodičnih psihoterapeuta, Napulj 2019.

Držala predavanja i treninge na temu:

 • Integrativna supervizija u obrazovanju- nastavnici i pedagozi osnovnih i srednjih škola
 • Asertivna komunikacija- za korisnike izbjegličkog kampa Salakovac, Mostar   
 • Emocionalna privrženost- uposlenici SOS Dječija Sela BiH
 • „Ovisnost o igrama na sreću: Između bolesti i osobne-društvene odgovornosti“ Majčino selo-Međugorje
 • Prevencija međuvršnjačkog nasilja- profesori Gimnazije Mostar, Mostar
 • Sretan roditelj, sretno dijete- korisnici izbjegličkog kampa Salakovac, Mostar
 • Ovisnost o igrama na sreću- u okviru Projekta „ Zajedno smo jači“ udruženje  A finansirano  od strane Federalnog  ministarstva  obrazovanja
 • Droga i mladi – u okviru projekta “Stop drogama“ udruženje Sunce, a finansirano od Federalno ministarstvo obrazovanja, pripremiti i ordržati četiri radionice za djecu u četiri osnovne škole grada Mostara i jednu radionicu u udruženju Sunce.Tema radionica „Droga i mladi“ će biti prilagođena uzrastu od V do IX razreda osnovnih škola.
 • “Izazovi modernog roditeljstva, kako govoriti da nas dijete čuje”, Inkluzivni vrtić “Sunčani most” Mostar

Objavljeni  radovi:

 1. Pajić, E., Hadžihafizbegović, I., Čimpo, S.: Dječiji klubovi kao dio sveobuhvatnog pristupa osnaživanju djece, Tematski zbornik Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.Tuzla, 2011., str.177-185.
 2. Humo, Z., Haznadarević, E., Pajić, E.: Porodični pristup u radu s osobama s invaliditetom – SOS Porodičnog centra Mostar, Zbornik radova, Znanstveno-stručni simpozijhi s međunarodnim sudjelovanjem, Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje Mrkan, Mostar, 2013., str. 119-127.
 3. Drežnjak, M. Pajić, E., Bijedić-Bešo, B. Humo, Z.: Uloga SOS Porodičnog centra Mostar u socijalnoj inkluziji djece i mladih, Tematski zbornik: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.Tuzla, 2012., str. 103-111.
 4. Pajić, E.; Drežnjak, M.; Haznadarević, E: Uključivanje djece iz socijalno marginaliziranih porodica u sistem predškolskog odgoja i obrazovanja (primjer SOS Porodičnog centra), Tematski zbornik: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.Tuzla, 2013., str. 151-157.
 1. Bijedić-Bešo, B. Pajić, E. Drežnjak, M.: Multidisciplinarni timovi kao dio procedure vođenja slučaja u SOS projektu Jačanja porodice Mostar (iskustva i rezultati), Tematski zbornik: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.Tuzla, 2014., str. 225-233.
 2. Mirza D. Humo Z. Pajić E.i Bijedić-Bešo B.: Projekt Stariji brat, starija sestra u funkciji unapređenja kvalitete života djece iz marginaliziranih porodica, Tematski zbornik: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.Tuzla, 2015., str.70-79, Knjiga br.2.

Lične vještine i sposobnosti:

 • dobre komunikacijske vještine s različitim ciljnim skupinama, te usmjerna na timski rad
 • izražena kreativnost, fleksibilnost, spremnost na usavršavanje i primjenu novih metoda, savjesnost, izdržljivosti samoinicijativnost,
 • sposobnost brzog učenja i dobro snalaženje u stresnim situacijama
 • profesionalizam
 • organizacione vještine.
Prevedi »