Edita Pajić

Portfolio

 
Edita Pajić
Aktivistica

Magistrica pedagogije i certificirana sistemska porodična psihoterapeutkinja. Posljednjih 15 godina koordinirala brojne međunarodne humanitarne, psihosocijalne, edukacijske  i istraživačke projekte s fokusom  na  poboljšanje kalitete života djece i mladih. Od 2008. godine koordinira Projektom jačanja porodice u SOS Dječijim selima BiH koji se realizuje u Mostaru, a ima za cilj  pružanje psihosocijalne podrške i osnaživanje kapaciteta svih članova porodice. Učestvovala je u više domaćih i međunarodnih projekata saradnje na temu posljedica traume u bosanskohercegovačkom društvu. Organizatorica je mnogih stručnih i kreativnih radionica i predavanja za djecu, roditelje i profesionalce koji rade s djecom i mladima. Usavršavala se brojnim programima u zemlji i inostranstvu, te izlagala na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija iz oblasti mentalnog zdravlja. Višegodišnje iskustvo u oblasti porodične psihoterapije  koristi  s ciljem promocije I zaštite mentalnog zdravlja pojedinca, partnera i porodice. U posljednje vrijeme bavi se i pružanjem psihoterapijskih usluga za zaposlenike međunarodnih i domaćih firmi s ciljem  jačanja i održavanja zdravog funkcionisanja na radnom mjestu.

Prevedi »