Indeksa 2.0. dječije zaštite

Indeksa 2.0. dječije zaštite
Edisa Demić izabrana je kao expert od strane World Vision BiH u saradnji s mrežom “Snažniji glas za djecu” na izradi Indeksa 2.0. dječije zaštite. Maloljetničko prestupništvo u BiH bilo je u fokusu njenog istraživanja.

Nakon godinu dana predanog rada 14 eksperata iz oblasti prava i opšte brige o djeci, u partnerstvu sa World Vision Bosna i Hercegovina u Sarajevu predstavljen je  Indeks dječije zaštite 2.0 za Bosnu i Hercegovinu.

Nediskriminacija, nasilje nad djecom, djeca bez roditeljskog staranja, djeca migranti su samo neke od oblasti koje su obuhvaćene Indeksom dječije zaštite. Uz analizu zakona i politika za djecu, usluga koje se pružaju, koordinacije, kapaciteta i odgovornosti vladinih institucija za brigu o djeci, date su i preporuke koje će biti pretočene u konkretne akcije.

http://kalisara-ric.ba/dokumenti/Ostalo/Indeks%20djecije%20zastite%202.0%20u%20BiH_bhs.pdf

https://snaznijiglaszadjecu.org/blog/2019/06/11/predstavljanje-indeksa-djecije-zastite-2-0-za-bosnu-i-hercegovinu/

Prevedi »