Edisa Demić: Korupcija je prisutna i u NVO sektoru

U  podcastu portala Tacno.net razgovarali smo sa Edisom Demić dugogodišnjom aktivistkinjom koja se kroz svoj dosadašnji angažman zalagala za poboljšanje položaja mladih ljudi u BiH, prevenciji i spriječavanju trgovine ljudima i dječije pornografije. Sa Edisom Demić razgovarali smo o ovim problemima kao i o stanju u nevladinom sektroru, korupciji i društvenim izazovima pred građanima Mostara kao i drugih bh. gradova.

Preuzeto sa:

https://www.tacno.net/podcast/edisa-demic-korupcija-je-prisutna-i-u-nvo-sektoru/?fbclid=IwAR1x0-k4gUjGbQzyX6smy6IOoSQr42x8iZ3_Bc5YSo5D8qPUZxKvJL_wcoE

Prevedi »