novosti

30. juli Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.

Danas je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ovo je dan kada nastojimo dodatno ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima.

          Na ovaj  značajan datum Udruženje za edukaciju i razvoj  „Dignitet“ iz Mostara najavljuje početak projekta pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ projekat se provodi uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a.  Projektom  se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima, zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja  na području Mostara, te pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o trgovini ljudima (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora. Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe  dječjih prava u HNK/Ž.

             Na području implementacije projekta biti će održano  sveukupno 12 radionica od kojih je  8 edukativnih radionica za marginaliziranu  djecu pod rizikom predškolske i školske dobi (djeca žrtve prosjačenja, djeca iz porodice u kojima postoje ovisnosti). Kako bi bio sveobuhvatan pristup uraditi će se 4 radionice za njihove  roditelje. U cilju smanjivanja broja zlostavljane i zloupotrebljene djece Udruženje „Dignitet“ će provoditi kampanju, obilježiti će se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar). Kampanja koja će se implementirati  imati će prvenstveno za cilj da podstakne građane na društvenu odgovornost i konstantnu borbu protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece.

Tokom provedbe projekta biti će u funkciji Linija za pomoć 061 422 447 koja je i pokrenuta 30. jula 2021.godine, a povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

            Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na 123. sjednici, održanoj 16. 06. 2020. godine, donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Hercegovačko – neretvanskog kantona i njime utvrdila zadatke Koordinacionog tima. Udruženje u okviru projekta će usko sarađivati sa Kordinacionim timom, sve aktivnosti koje će se provoditi su u skladu sa Akcionim planom Hercegovačko – neretvanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2020. – 2023.).

             Trgovina ljudima  prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH.  Poseban vid eksploatacije djece je vidan u ljetnom periodu u gradu Mostaru. Djeca se primoravaju na prosjačenje kako na mostarskim ulicama tako i na raskrsnicama.

U skladu sa svim prethodno navedenim, cilj ovog projekta je zaštita i promocija dječjih i ljudskih prava i pružanje pomoći pri ostvarenju istih, a u konačnici, kroz implementaciju niza projektnih aktivnosti, suzbijanje trgovine ljudima.

 Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili 30. srpnja Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Za sve ostale informacije molimo vas da kontaktirate Udruženje „Dignitet“.

Zahvaljujemo se na saradnji.

Mostar, 30. 07. 2022 godine

Dostavljeno: svim medijima

 

Kontakt osobe:

Edisa Demić i Aida Kajan

Mob: 062 329-994 i 062 963 670

e-mail: info@dignitet.ba

website:www.dignitet.ba

Rezultati istraživanja o međureligijskim odnosima mladih osoba u BiH.

Članice Udruženja za edukaciju i razvoj “Dignitet”  Edisa Demić i Ena Jugo Šafro  ispred BiH učesnice su projekta GERIS-Globalna razmjena o religiji u društvu, koji finansira Evropska unija.

Ovaj projekt broji  150 učesnika iz 55 zemalja svijeta.

U okviru projekta učesnici učestvuju u globalnoj razmjeni iskustava i znanja o utjecaju religije u društvu i saradnji religijskih i nereligijskih organizacija civilnog društva da riješe neke od društvenih problema.

U okviru navedenog projekta učesnice Edisa Demić i Ena Jugo Šafro su imale priliku da realiziraju mikro – projekt na nivou lokalne zajednica.

Projekat nosi naziv “Living Together”.  U sklopu projektnih aktivnosti urađeno je istraživanje o međureligijskim odnosima mladih osoba u BiH, te su održane dvije panel diskusije u Mostaru u kojima su učestvovali kako mladi ljudi iz Mostara, tako i iz Bosne i Hercegovine.

U istraživanju su učestvovale 172 mlade osobe, a rezultate istraživanja su sljedeći:

  • 82% ispitanika je izjavilo da pripada religioznoj porodici, dok je 18% reklo da njihova porodica nije religiozna, a 81,4% ispitanika sebe smatra religioznom osobom.
  • 94,2% ispitanika smatra da dobro poznaje pravila i tradiciju svoje religije, dok samo 68,6% ispitanika kaže da dobro poznaje pravila i tradicije drugih religija kojima ne pripadaju.
  • 78,5% ispitanika poznaje praznike svih religija, dok 21,5% ispitanika nije upoznato sa praznicima svih religija u Bosni i Hercegovini.
  • 97,7% ispitanika je tokom života posjetilo vjerske ustanove svoje religije, a 64,5% ispitanika je za života posjetilo vjerske ustanove drugih religija kojima ne pripadaju.
  • Samo 34,9% ispitanika ima bliže ili dalje članove porodice koji su pripadnici različitih religija, dok njih 65,1% nema članove porodice koji su pripadnici drugih religija.
  • Većina, odnosno 98,8% ispitanika poznaje osobe koje su pripadnici različitih religija, dok 86% od ukupnog broja ispitanika ima, u užem ili širem krugu, prijatelje koji su pripadnici različitih religija.
  • Da pripadnici svih religija imaju jednaka prava smatra 76,2% ispitanika, dok se sa ovom tvrdnjom ne slaže 23,8% ispitanika.
  • 99,4% ispitanika smatra da pripadnici svih religija treba da imaju jednaka prava.
  • Čak 92,4% ispitanika smatra da su osobine osobe važnije od religije kojoj osoba pripada, a 97,1% ispitanika tvrdi da mogu biti odlični prijatelji sa pripadnicima drugih religija.
  • Kada govorimo o izboru emotivnog partnera, 51,7% ispitanika kaže da religija ne igra ulogu pri izboru partnera, a 48,3% da religija igra ulogu pri izboru emotivnog partnera. Čak 57% ispitanika tvrdi da ne bi mogli da stupe u brak sa pripadnikom druge vjeroispovijesti, a 66,9% ispitanika smatra da njihova porodica ne bi podržala odluku da stupe u brak sa pripadnikom druge vjeroispovijesti, dok svega 33,1% ispitanika smatra da bi imali podršku porodice u slučaju takve odluke.

Bosna i Hercegovina, historijski multietnička država, te Mostar i Sarajevo kao gradovi koji su imali najviše brakova između partnera koji su pripadnici različitih religija, te Balkan kao područje u kojem su 50 godina dominirali socijalizam i komunizam, sudeći po rezultatima ovog istraživanja, pokazuje drastičan porast popularnosti i uticaja religije u svakodnevnom životu. Bez obzira na sastav stanovništva zemlje, iz ovog istraživanja jasno je da mladi ljudi nisu dovoljno upoznati sa svim religijama u Bosni i Hercegovini, te da religija ima veliki utjecaj kada govorimo o njihovim životima. Sve se to može dovesti u vezu sa ratom u Bosni i Hercegovini 90-ih godina, koji je ostavio duboke tragove koji se kroz porodice prenose na mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je potrebno uložiti vrijeme u rad sa mladima u BiH kako bi oni bili upoznati sa različitim religijama, pravim značenjem riječi suživot, što je neophodno na ovim prostorima, a sve u cilju postizanja što boljeg kvaliteta života mladih u BiH. Raznolikost religija ne bi trebala biti nešto što ograničava mlade ljude, već bi trebala biti sredstvo koje pokreće mlade i nudi im daleko širi izbor i znanje u odnosu na druge zemlje u kojima je jedna religija većinska.

Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su na panel diskusijama u Mostaru  o čemu su mladi imali priliku da razgovaraju, te da panelistima postave pitanja i dobiju odgovore koji su im potrebni.

Ovim projektnim aktivnostima mladima je poslana poruka mira, snage različitosti i važnosti razumijevanja.

Za sve dodatne informacije o projektu stojimo Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem

Edisa Demić

Predsjednica  Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet”

Linija za pomoć: 061 422 447

Mobilni: 062 329 994

Web: www.dignitet.ba

Email: info@dignitet.ba

Adresa: Ćemalova 14, Mostar

Informacija za medije o projektu “Misli, uči, odluči i poruči”.

Poštovana/i,

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa  Vijećem mladih Grada Mostara počinje implementaciju projekta pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“. Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  Područje implementacije projekta je Grad Mostar.

Projekt je namijenjen mladima od 16. do 23. godine sa  područja Grada Mostara koji će kroz dva edukativna modula i 12 inovativnih interaktivnih radionica steći znanja i vještine za dalje proaktivno društveno korisno djelovanje. Mladi će prenositi stečena znanja svojim vršnjacima, omogućit će im se prilika da budu kreatori, inovatori i akteri  obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Mostaru.

Sve projektne aktivnosti imaju za cilj osnaživanje mladih osoba, kako bi zajedno ukazali na probleme sa kojima se suočavaju, kao i na važnosti učešća mladih osoba sa područja Grada Mostara u procesima donošenja odluka po principu “O nama sa nama”.  Vrijeme trajanja projekta je deset ( 10 ) mjeseci.

U nadi da ćete ovu vijest objaviti u Vašim medijima unaprijed Vam se zahvaljujem

Za sve dodatne informacije o projektu stojim Vam na raspolaganju.

 

Edisa Demić

Predsjednica  Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet”

Linija za pomoć: 061 422 447

Mobilni: 062 329 994

Web: www.dignitet.ba

Email: info@dignitet.ba

Adresa: Ćemalova 14, Mostar

Pripreme povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Mostaru.

Dana 25.07. u prostorijama Vijeće mladih Grada Mostara održan je radni sastanak u okviru projekta „Misli, uči, odluči i poruči“ Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” i Vijeće mladih Grada Mostara pripremili su plan povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Mostaru.
Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Prevencija i djelovanje u svrhu suzbijanja korupcije

Naši predstavnici  Edisa Demić i Ivo Čarapina sudjelovali su  u dvodnevnoj radionici „Prevencija i djelovanje u svrhu suzbijanja korupcije“ u organizaciji OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina

Korupcija je prijetnja društvu jer ugrožava temeljne vrijednosti poput slobode i prava građana, političku i socijalnu stabilnost, funkcionisanje pravne države, kao i ličnu sigurnost građana te održive i stabilne ekonomske i ekološke uvjete.

Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a u okviru projekta pod nazivom „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“ organizirala je 25.07. 2022. godine  edukativnu radionicu za mlade kojom su se informisali  i osnažili  mladi da učestvuju u suzbijanju i smanjivanju korupcije, nudeći im znanja o pojmu korupcije i njenim oblicima, uzrocima njenog nastanka i posljedicama korupcije po društvo i pojedinca, te načinima kako prijaviti korupciju, što može biti od velikog uticaja na budućnost BiH društva.

Novi projekat pod nazivom “Usudi se! Pokreni se!” 

Predsjednica Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” Edisa Demić  je  19. jula u Sarajevu potpisala Ugovor za projekat pod nazivom “Usudi se! Pokreni se!”
 U okviru projekta“Razvoj programa obuke za članove/članice općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji s Gender Centrom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centrom Vlade RS dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM (97.800 KM) za 20 organizacija iz 15 lokalnih zajednica, saopćeno je iz Udruženja građana Nešto više.

Koordinacijski sastank za borbu protiv trgovine ljudima, koji organizira Međunarodna organizacija za migracije IOM.

Dana 15. jula  2022 godine  predstavnica “Digniteta”, Aida Kajan je sudjelovala na Koordinacijskom sastanku za borbu protiv trgovine ljudima, koji je organizirala Međunarodna organizacija za migracije IOM.
 Sastanku su pored predstavnika nevladinih i međunarodnih organizacija u BiH sudjelovali i rukovodioci Kordinaciinih timova za borbu protiv trgovine ljudima na svim nivoima vlasti na čelu sa sa Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, gospodinom Samirom Rizvom.
Svi sudionici koordinacijskog sastanak predočili su svoje buduće planove i aktivnosti u cilju prevencije i spriječavnja trgovine ljudima.
 Poslije Koordinacijskog sastanka predstavnica je sudjelovala i Presskonferenciji – Ceremoniji zatvaranja INL projekta u oblasti borbe protiv trgovine ljudima koji je u posljednje tri godine u BiH provodio IOM, a gdje su predstavljena ključna projektna dostignuća u periodu od 2019 -2022.
Prisutnima se obratila Šefica Misije IOM u BiH, gđa. Laura Lungarotti i Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima (MS BiH) gospodin Samir Rizvo.
 Ono što je VAŽNO naglasiti jeste da je na
Presskonferenciji predstavljen jedan od inovativnih digitalnih alata – “Mobilna aplikacija za procjenju ranjivosti i identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima”.
Na ovaj način svim građanima data je mogućnost da putem jednostavne aplikacije pod nazivom PROCJENA RANJIVOSTI koju mogu instalirati na svojim mobilnim uređajima doprinesu u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima.
 Aplikacija omogućava primjenu unutar online i offline mreže, jednostavna je za upotrebu i omogućava da se ukoliko se uoči potencijalna žrtva uradi njena procjena na licu mjesta, gdje kroz set pitanja i odgovora dobiju rezultate procijene i smjernice za dalje postupanje.
 Tim Udruženja “Dignitet” poziva sve građane na odgovornost i aktivnu promjenu navedene aplikacije koja će pomoći u prevenciji trgovinime ljudima.

 

Početak projekta pod nazivom „Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu“.

Dana 13. jula 2022 godine  počinjemo s realizacijom još jednog projekta pod nazivom „Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu“.
➡️ Svjesni činjenice da brojna istraživanja ukazuju na pozitivnu korelaciju između (ne)uspjeha u predvještinama čitanja i pisanja u predškolskoj dobi s (ne)uspjehom prilikom usvajanja vještina čitanja i pisanja u školskoj dobi, kroz 10 grupnih radionica želimo dati doprinos u jačanju jezičnih domena školskih obaveznika naše lokalne zajednice.
➡️ Inicijalno testiranje znanja predškolaraca je prva faza ovog projekta, nakon čega sijedi niz edukativno-zabavnih radionica.
➡️ Provođenje projekta podržava Institut za razvoj mladih KULT .
Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju!

 

U Mostaru provedba projekta “Može i drugačije, znamo kako”

Dana 12. jula 2022 godine  trening u okviru projekta “Može i drugačije, znamo kako” u Mostaru.
Interaktivni rad i druženje, a sve u cilju prevazilaženja profesionalnog sagorijevanja i stresnih okolnosti sa kojima se žene suočavaju u sakodnevnom radu i društvenom djelovanju.
Fenomen sagorijvanja jeste važan društveni problem savremenog radnog okruženja, usko povezan sa stresom.
Obavljajući različite profesije žene u bh društvu često u konfliktnim situacijama koje zahtjevaju povećanu odgovornost i emocionalno naprezanje, čime se stvara put ka izgaranju.
Mnoge su uslovljene potrebom da se udovolji različitim društvenim, kulturnim i profesionalnim zahtjevima.
Sve navedene činjenice bile su više nego dovoljan motivator za pisanje navedenog projekta, čija realizacija je podržana zahvaljujući finacijskoj pomoći organizacije Ekumenska Inicijativa Žena – EWI – EWI.
Bez obzira koje su obaveze ili svakodnevni izazovi ispred njih, važno je da žene čuvaju svoje mentalno zdravlje što je ujedno jedna od motivacijskih faktora za realizaciju projekta „Može i drugačije, znamo kako!“, koje tim Udruženja “Dignitet” provodi u četiri lokalne zajednice.
Projektom se želi podići svijest i doprinjeti otkrivanju osnovnih uzročnika stresa, načina za kontrolu i njegovo prevazilaženje.

 

Počinje implementaciju projekta pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“.

Povodom početka nove saradnje 8. jula  smo imali posjetu od strane Damira Žaraka ispred UNDP Bosnia and Herzegovina i gospođe Sabine Memić ispred Grad Mostar.
Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” u partnerstvu sa Vijeće mladih Grada Mostara počinje implementaciju projekta pod nazivom „Misli, uči, odluči i poruči“.
Projekat će biti realizovan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).
Područje implementacije projekta je Grad Mostar.

 

Prevedi »