Dobrodošli
"Education is not
"Obrazovanje je

– Isaac Asimov

Predstavljanje Udruženja

Udruženje “Dignitet” osnovano je od strane  aktivistica s područja BiH koje imaju dugogodišnje iskustva u promociji i zaštiti ljudskih/dječjih prava. Udruženje je novoosnovano i od samog osnivanja pruža pomoć djeci žrtvama raznih oblika zlostavljanja
Sjedište Udruženja je u Mostaru. 

PROGRAMI

– Zaštita i promocija dječijih i ljudskih prava te pružanje pomoći pri ostvarenju istih;

– Učešće u programa s ciljem borbe protiv svih oblika nasilja u porodici i društvu kao što su: zlostavljanja djece i mladih, nasilja djece u digitalnom okruženju, trgovine ljudskim bićima, krijumičarenje ljudi, nasilni ekstremizam, vršnjačkog nasilja, dječije pornografije i pedofilije.
– Pružanje pomoći u radu i podršci djeci/mladim i njihovim roditeljima/odgajateljima putem savjetodavno-edukacijskog rada Udruženja kao i pomoć djeci i mladima u sukobu sa zakonima;
– Rad na osnaživanju porodica i promocija odgovornog roditeljstva kao i alternativnih oblika (hraniteljstva) zbrinjavanja djece bez odgovrajućeg roditeljskog staranja;

– Podrška pri promicanji zdravog razvoja pojedinca kroz edukacije iz oblasti pedagogije, psihologije i socijalne usluge savjetovanja, pružanja prve pomoći, a sve u cilju očuvanja i unapređenja psihosocijalnog razvoja, zaštite i dobrobiti svakog pojedinca kao i poboljšanja kvalitete života porodice, djece i mladih;
– Zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, intelektualnm poteškoćama, osobama sa invaliditetom kao i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama;
– Rad na poticanju stručnog i naučnog rada i istraživanja članova Udruženja kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
– Izdavanje knjiga, biltena, naučnih časopisa, priručnika, brošura, promotivnog materijala i publikacija, s ciljem promicanja ljudskih i dječijih prava a u svrhu ostvarivanja cilja.

– Rad iz oblasti andragogije koja obuhvata edukacije i savjetodavno djelovanje odraslih u cilju permanetnog učenja i osnaživanja ličnosti, očuvanja mentalnog zdravlja, unaprijeđenja komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba i prevazilaženja stresnih okolnosti u cilju preventive od poslovnog sagorijevanja;

Prevedi »